Bemutatkozás/Feng Shui tanácsadás

A Feng Shui tanácsadás folyamata

A Feng Shui tanácsadás segítségével a lakásunk, munkahelyünk kódolt üzenete megfejthető és az Életünk jobbá tehető.

A személyes Feng Shui tanácsadás során egy kötetlen beszélgetés keretében megismerkedem a Megrendelő igényeivel, elvárásaival, valamint azon problémáival, melyet a Feng Shui segítségével szeretne megoldani, közben megismerkedem a lakás, az üzlet, iroda adottságaival.

A tanácsadáshoz elengedhetetlen egy méretarányos alaprajz. A lakás pontos méreteinek ismeretében megállapítható, hol vannak többlet illetve hiány területek, majd a helyszíni felmérés alapján meghatározható az életterületek elhelyezkedése, így megállapítható, hogy a lakásban mely életterületek épek, hiányosak vagy éppen többlettel rendelkeznek. Ezek ismeretében a lakáson végighaladva az egyes életterületek számára kedvező kialakítás meghatározható.

Az alaprajz már önmagában nagyon sok információt elárul az ott élő emberekről. A lakás minél szabályosabb, annál harmonikusabb, békésebb a család Élete. A szabálytalan alaprajz olyan várható vagy a múltban bekövetkezett jelenségekre utal, melyek ritkán esnek egybe a személyes törekvésekkel. Ebbe a betegségeket is, illetve egészségügyi problémákat is beleérthetjük illetve a pénzügyi nehézségeket is, hiszen az egyes életterületek szoros kapcsolatban állnak a fizikai szervezet meghatározott részeivel.

A Feng Shui elvei szerint kialakított lakás a céljainkat elérhetővé teszi, sokkal könnyebben meg tudunk valósítani bármit az Életünkben. Ahogy a lakásunkat tudatos szemlélettel átalakítjuk, a törekvéseink kikristályosodnak előttünk. Gyakran a céltalanul csapongó vágyak kuszasága, ellentétes volta nem engedi, hogy bármit is elérjünk. Nehéz úgy nagy karriert befutni, ha valaki délig szeret aludni és utál dolgozni, vagy nehéz 10 kilót fogyni, ha sportolás helyett a tévé előtt állandóan nassol.

A Feng Shui az új lehetőségeket, az időszerű változásokat hozza el az Életünkbe. A Feng Shui szerinti átalakítás világosan mutatja saját magunk és mások számára is, mit kívánunk elérni, merre vezéreljük ezután Életünket. Ezután akárhányszor tekintünk körbe újjávarázsolt lakásunkon, munkahelyünkön, érzékeljük azt, hogy mit miért helyezünk el adott helyen. Ez a belső áthangolt rezgés fizikai világunkra is visszahat, segít észrevenni a felbukkanó lehetőségeket, kínálkozó alkalmat.

Az alaprajzi megjelenésen túl a lakáson belüli helyiségek egymáshoz viszonyított helyzete is jelentősséggel bír. A kedvezőtlen elrendezés számos probléma okozója lehet. Ezen problémák kiküszöbölése is része a tanácsadásnak.

A tanácsadás során a Feng Shui asztrológia szerint a személyes életterületeket is kijelölöm a lakásban. A személyes életterület az a terület, mely kiemelt fontossággal bír az egyén Életében. Természetesen ennél jóval több információt is hordoz: meghatároz emberi tulajdonságokat, viselkedésmódokat, hibákat, erényeket egyaránt. Igény szerint Feng Shui asztrológiai személyiség elemzés is kérhető.

Lehet, hogy kezdetben szkeptikusak vagyunk. Azt gondoljuk, hogy mit hozhat pár furcsa kínai érthetetlen szabály alkalmazása, amikor mi mindent tudunk a világ dolgairól. Ugyan miként befolyásolhatná kedvező irányba a mindennapi dolgainkat, ha bizonyos változásokat teszünk a lakásban vagy a munkahelyünkön? Ha így is vélekedünk, az még nem ok arra, hogy letegyünk a Feng Shui gyakorlati alkalmazásáról. Fogja fel kísérletnek, nézze meg, milyen eredményre vezeti ezen évezredes tudomány, ha a mindennapokban praktikusan felhasználja.

A szolgáltatás díja a lakás területe alapján kerül meghatározásra. A tanácsadás része az életterületek kijelölése a lakásban, a többlet és hiány területek meghatározása, a lakásban élők születési adatai alapján a személyes életterületek megjelölése, a lakást érő külső ártó energiák feltérképezése és orvoslása, a lakás belsejében lévő káros áramlások feltérképezése és orvoslása, a szobák belső kialakításának vizsgálata, az egyes helyiségekben használt színek, formák, tárgyak tanulmányozásával együtt, az életterület aktivizálás helyes módjának részletes leírása, a megfelelő szimbólum, kő, illat, növény formájában.

További szolgáltatások külön díjazás alapján vehetők igénybe: személyiség elemzés a születési adatok alapján, személyiség elemzés név alapján, Ji King jóslás.